Dissemination

2020

Presented papers

 1. Ungureanu, Mădălina, Gînsac, Ana Maria, Lexicografia slavo-română în epoca marilor traduceri biblice românești, Simpozionul „Antichitatea și moștenirea ei spirituală”, Ediția a XVI-a, Iași (via Zoom), 14-15 noiembrie 2020.

2021

Presented papers

 1. Ana-Maria Gînsac, Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, Old Romanian Lexicography in the Digital Era: the eRomLex project, 11th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology - ICHLL, University of La Rioja, Spain, 16-18 iunie 2021 (online).
 2. Elena Tamba, Digitalisation of the Romanian lexicographic research,  Eleventh International Conference on Historical Lexicography and Lexicology - ICHLL, University of La Rioja, Spain, 16-18 iunie 2021 (online).
 3. Mădălina Ungureanu, Alex Moruz, Primele dicționare bilingve românești (secolul al XVII-lea). Corpus digital prelucrat și aliniat (eRomLex): prezentarea proiectului/ The First Romanian Bilingual Dictionaries (17th century). Digitally annotated and aligned corpus: Project Presentation (UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-TE-2019-0517), la Workshopul „Medieval and Early Modern Lexicography in the Digital Age”.
 4. Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, The First Lexicographic Recordings of Proper Names in Romanian (Seventeenth Century), la 27th International Congress of Onomastic Sciences, Krakow, 22-27 august 2021 (online).
 5. Ion-Mihai Felea, Slavona românească în Unicode: probleme şi soluţii, la Simpozionul Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, Iași, 3-5 iunie 2021 (online).
 6. Mădălina Ungureanu, Les premiers dictionnaires roumains et les automatismes de traduction, la „Les automatismes de traduction dans les éditions des textes sacrés. Journées d’études franco-roumaines”, Poitiers, 3-4 noiembrie 2021.
 7. Mihai-Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, Old Romanian Lexicons and their Representation in DLR, 16th Edition of the International Conference on Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing, Iași, 13-15.12.2021 (online).

Articles

 1. Iosif Camară, Evanghelia din 1697 şi legătura ei cu şcoala de slavonie din Ţara Românească, în „Dacoromania”, nr. 2/2021, p. 119-131 (in press).
 2. Ion-Mihai Felea, Lexiconul Staicu în raport cu cele din familia Berînda: ortografie și alcătuire, în „Diacronia”, nr. 13, 2021, p. 1-12.
 3. Ana-Maria Gînsac, Mihai-Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea – proiectul eRomLex, în „Diacronia”, nr. 14, 2021.
 4. Ion-Mihai Felea, Slavona românească în Unicode: probleme și soluții, în „Diacronia”, nr. 14, 2021.
 5. Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, Lexiconul slavo-român din Ms. BAR 3473. Prime atestări pentru sensuri, cuvinte și sintagme, în „Philologica Jassyensia”, nr. 2/2021 (in press).

Workshops

 1. eRomLex Workshop 2021. The papers were published in ”Diacronia”, no. 14 (2/2021).
Tags:
Created by Alex Moruz on 2020/12/01 07:28